Միջոցառումներ
Հարցում
Ինչպե`ս եք վերաբերվում ներառական կրթությանը
Դրական
9
Բացասական
0
Անտարբեր
0
Գլխավոր էջ Հետադարձ կապ Կայքի քարտեզ       English
"Երեխաների զարգացման միջազգային կենտրոն" ՀԿ

Նախագահ` Ստելլա Այվազյան (գլխավոր կառավարիչ)
ք. Երևան, Սարյան 20
հեռ. . (37410) 58-07-33
կայք.www.aicdc.am
էլ.փոստ .
aicdmail@yahoo.com

 

 

ԵԶՄԿ-ն մատուցում է անհատականացված ինտենսիվ ծառայություններ, որոնք հիմնված են Կիրառական վարքային վերլուծության (ԿՎՎ) ծրագրի սկզբունքների վրա:

Չնայած գոյություն ունեն տարբեր վարկածներ և համուզմունքներ, թե որն է աուտիզմը բուժելու լավագույն մեթոդը, միայն ԿՎՎ-նէ, որ հենվում է հիմնավոր, գիտական լուրջ հետազոտությունների վրա:

ԿՎՎ-ի հիմքում ընկած է ինտենսիվ ուսումնական փորձը, որով հետազոտվում են վարքի ֆունկցիաները և առանձնահատուկմեթոդներ են ընտրվում՝ դրանք շտկելու համար:

Ուսուցանվում են տարրական հմտությունները ՝ օգտագործելով դրական խրախուսանքը, ինչը ենթադրում է մտերմիկվերաբերմունք երեխայի նկատմամբ և մշտական խրախույս ու գովասանք: Այն հմտությունները, որոնք ուսուցանվում են դասարանում, այնուհետև ընդհանրացվում են և ամրապնդվում են բնական միջավայրում, որպեսզի երեխաները կարողանան ինքնուրույն գործել ևավելացնել իրենց պոտենցիալը:

Ընտանիքի մասնակցությունը կարևոր է այս ծրագրերի հաջողման համար:
Ընտանիքի անդամներին սովորեցնում են, թե ինչպես կիրառել տարբեր ուսումանական մեթոդներ, նաև ՝թե ինչպես վերահսկել իրենցերեխաների բարդ վարքը:

Ձևավորումը "ՆՈՐՔ" տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի