Միջոցառումներ
Հարցում
Ինչպե`ս եք վերաբերվում ներառական կրթությանը
Դրական
9
Բացասական
0
Անտարբեր
0
Գլխավոր էջ Հետադարձ կապ Կայքի քարտեզ       English
ՀՀ Կառավարության որոշումներ
  1. ՀՀ կառավարության 2014թ. հունվարի 9-ի 1արձանագրային որոշման հիման վրա հաստատված "Անձի բաղմակողմանի գնահատման` առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված հաշմանդամության սահմանման մոդելի ներդրման" հայեցակարգ:
  2. ՀՀ կառավարության "Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին" 2006 թվականի փետրվարի 16-ի N 392-Ն որոշում:
  3. "Վերականգնողական օգնության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին" 2006 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1369-Ն որոշում:
  4. ՀՀ կառավարության 2007թ. մայիսի 31-ի "Ծերերի և հաշմանդամների խնամքի և սոցիալական սպասարկման նվազագույն չափորոշիչները հասատատելու մասին" N 730-Ն որոշում:
  5. Հայեցակարգ անձի պահպանված աշխատունակության աստիճանի որոշման հիման վրա հաշմանդամության սահմանման մոդելի  
  6. ՀՀ Կառավարության "Քվոտայի պահանջի չկատարման դեպքում կազմակերպության կողմից մասհանման կատարման և դրա օգտագործման կարգը հաստատելու մասին" 2014թ. նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշումը
Ձևավորումը "ՆՈՐՔ" տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի